A magyar kultúra napja 2022.

on .

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
A napról való megemlékezés ötletét Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben: „ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”.
Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai elismeréseket is.
Iskolánkban rövid rádiós műsorral emlékezünk erre a napra.
A Megyei Önkormányzat Városi ünnepén gimnáziumunk Kiskórusával készített Himnusz felvétel hangzott el. Karvezető Váraljai Réka, zongorán közreműködik: Regős Zsolt.