Ügyfélfogadás a nyári szünetben

 

Ügyfélfogadás a nyári szünetben: minden szerdán 8:00 - 12:00-ig

 

Tantestület

Név Tantárgy  
Ádámcsóné Nevelős Mária matematika,biológia  
Andrejkovics Péter angol nyelv, történelem  
Bacsa Péterné
testnevelés, fizika  
Bagyalné Kocsis Márta
magyar nyelv és irodalom  
Balogh Judit fizika, kémia  
Biróné Kertész Judit
biológia, kémia  
Bíróné Várhegyi Judit angol nyelv angol munkaközösség-vezető
Bohus Attila
testnevelés  
Bokros Beáta 
magyar nyelv és irodalom, rk. hittan  
Brilláné Nagy Viktória informatika  
Demjén Zoltán
testnevelés, földrajz testnevelés munkaközösség-vezető
Deres Mónika
német nyelv német munkaközösség-vezető
Durda Szilvia
angol nyelv  
Fórizs István református hittan  
Fórizs-Tóth Noémi magyar nyelv és irodalom, német nyelv  
Fülöpné Mihalik Mónika 
kollégiumi nevelőtanár  
Gáll Rita Beáta informatika  
Grallert László
német nyelv  
Ft. Gubala Róbert iskolalelkész, rk. hittan  
Hernádiné Győri Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, történelem történelem munkaközösség-vezető
Ft. Holló Gábor iskolalelkész, rk. hittan  
Horváthné Rácz Mária
matematika, kémia, informatika  
Izsvákné Szabó Viktória testnevelés (aerobic)  
Jablonkainé Ajtonyi Angéla  angol nyelv  
Juhászné Béres Edit matematika, történelem  
Kissné Nyitrai Emese
kémia  
Kocsengáné Mészáros Marianna
német nyelv  
Kónya Miklós 
földrajz, biológia  
Kóródy Judit francia nyelv, rajz   
Koromné Fónyi Ágnes
testnevelés, gyógytestnevelés  
Kovács Bertalan  testnevelés (úszás)  
Kovács Ilona
matematika, fizika  
Ft. Kovács József Krisztián rk. hittan  
Dr. Kovácsné Wirtz Erika
matematika, fizika, kollégiumi nevelőtanár  
Kozma Emese
matematika, rajz  
Kulcsárné Gál Beáta
olasz nyelv, francia nyelv, történelem  
Kuzmáné Juhász Katalin
rk. hittan hittan munkaközösség-vezető
Labantné Cservenyák Katalin
rk. hittan igazgató helyettes
Lange Péter Tamásné
magyar nyelv és irodalom, történelem magyar munkaközösség-vezető
Mártonffy Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, történelem, napközis nevelő  
Maton Gary angol lektor  
Molnár Tünde
matematika, fizika igazgató
Dr. Molnárné Szabó Csilla
történelem, angol nyelv, latin nyelv osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Radányi László
angol nyelv, történelem  
Regős Zsolt ének-zene  
Repka Gyula testnevelés (néptánc)  
Dr. Sajgál Mónika Izabella   
német nyelv  
Ft. Salai Szabolcs gk. hittan  
Dr. Simkóné Késmárki Csilla
angol nyelv, német nyelv  
Svidróné Grallert Marianna
matematika, fizika, rk. hittan matematika munkaközösség-vezető, igazgató helyettes
Szabados Zsolt
informatika informatika- latin nyelvek munkaközösség-vezető
Szabóné Virág Viktória
matematika, fizika  
Szegediné Polner Mária
biológia, földrajz term.tudományi munkaközösség-vezető
Szeitzné Viski Erika
magyar nyelv és irodalom  
Ft. Szemerszki Mihály gk. hittan  
Szeremleyné Bodnár Terézia
biológia, kémia, kollégiumi nevelőtanár  
Szilágyi Benjamin informatika  
Tóth László
magyar nyelv és irodalom, történelem  
Váraljai Réka
ének-zene