Ügyfélfogadás a nyári szünetben

 

Ügyfélfogadás a nyári szünetben: minden szerdán 8:00 - 12:00-ig

 

Kedves Felvételizők, tisztelt Szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2021. december 3-ig (péntekig) lehet jelentkezni a megfelelően kitöltött jelentkezési lappal. Erre az idén kétféle lehetőség van.

  1. Hagyományos módon, papír alapon is benyújtható a jelentkezési lap az iskola portáján leadva, vagy postai úton (3525 Miskolc, Városház tér 6.). Ehhez nyomtatvány (különböző formátumokban)innen tölthető le.
  2. Lehetőség van ügyfélkapun keresztül elektronikusan kitölteni és beküldeni a jelentkezési lapot, ez a legegyszerűbb és leggyorsabb lehetőség. Az így leadott jelentkezés azonnal megjelenik a fogadó iskola jelentkezéseket rögzítő felületén. Bátorítjuk a kedves Szülőket, hogy ha módjukban áll, éljenek az elektronikus ügyintézés nyújtotta lehetőséggel.

A felület elérhetősége: https://ejel.kozfelvir.hu/

speciális nevelési igényű tanulók a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:

  • időhosszabbítás,
  • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata,
  • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást  minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. (Elektronikus jelentkezés esetén csatolásra van lehetőség.)

A szülő kérelem nyomtatványa innen tölthető le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat).