TÁJÉKOZTATÁS TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉSRŐL

on .

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az országos tisztifőorvos 2020. szeptember 30-án meghatározta az intézménybe történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét és a testhőmérséklet-mérést követő eljárásrendet.

Az országos tisztifőorvos határozatának értelmében:

Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot.

Azt a kiskorú tanulót, akinek az intézménybe való belépéskor a testhőmérséklete 37,8 °C, a többi tanulótól el kell különíteni, és a testhőmérséklet mérését tizenöt (15) perc elteltével meg kell ismételni.

Amennyiben a megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a értelmében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy (az ott foglalkoztatott, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy), illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

Nagykorú tanuló esetén is értesítjük a szülőt vagy a törvényes gondviselőt.

Figyeljünk egymásra!

Miskolc, 2020. október 1.

Molnár Tünde
igazgató sk.