Végzőseink

on .

Búcsúzunk végzős diákjainktól. További életükre és munkájukra a Jóisten áldását kérjük.

12.A:

12 a

12.B:

12 b

12.C:

12 c

Két kiemelt kitüntetést adtunk át:

Morus-díj

Katolikus középiskolák diákjai részesülhetnek a Morus-díjban. A közéleti-jellegű elismerést azok a végzős fiatalok kaphatják, akik jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, nyitottak a közéletiségre és emellett elkötelezett keresztények. Ennek a díjnak az odaítélését a Morus-díj Alapítvány kuratóriuma dönti el. Idén két diákunk kapta meg: Rech Bálint 12.A DÖK elnöke és Fridel Dániel 12.C a DÖK alelnöke. 

morus dij rech balint

 morus dij fridel daniel

 

Fráter-díj

Iskolánk kiemelkedő díja a Fráter-díj, amelyet a tantestület véleménye alapján az a Fráteres diák kaphat, aki középiskolai tanulmányai alatt végig kitűnő tanulmányi teljesítményt nyújtott, versenyeken való szereplésével öregbítette iskolánk hírnevét, illetve jellemével, hitéletével társainak is példaként szolgál. A díj 25ezer forint pénzjutalommal jár. Ebben az évben két diákunk kapja meg: Dancsó Marcell 12.B és Szabó Liliána 12.C

 frater dij