FELHÍVÁS INTÉZMÉNYVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

on .

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő 

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

vezetésére intézményvezetőt (igazgatót) keres.

Az intézmény székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 6.

Az intézmény jelenlegi vezetője: Bagyalné Kocsis Márta igazgatóhelyettes

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A munkakör betöltésének kezdete: 2019. szeptember 1.

Az intézményvezetői megbízásra pályázónak az alábbi iratokat kell papír alapon és elektronikus úton benyújtania az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztály (3301 Eger, Pf.: 80.) és a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címekre:

  1. Szakmai önéletrajz, kitérve a katolikus egyházi kötődésre;
  1. Az intézmény vezetésére irányuló vezetői program;
  1. Katolikus plébános ajánlása;
  1. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettségetigazoló oklevelek másolata;
  1. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségetigazoló oklevél másolata;
  1. Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló irat(pl. munkáltatói igazolás, munkaszerződés, kinevezés) másolata;
  1. Harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza, hogy a jelölt büntetlen előéletű, a jogszabályban (Kjt. 20. § (2) bekezdésnek d) pontjában) meghatározott feltételeknek megfelel, vele szemben a jogszabályban (Kjt. 20. §. 2d) és 2e) bekezdéseiben) meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítvány hiányában az annak kiadására irányuló kérelem és feladóvevényének másolata.
  1. Hozzájáró nyilatkozat ahhoz, hogy a benyújtó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és kezelhessék.

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatban információ dr. Németh Zoltán osztályvezetőtől kérhető a +36/36/784-613 telefonszámon és a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályáztató kizárhatja a pályázat elbírálásából, aki a benyújtandó dokumentumokat nem csatolja hiánytalanul vagy azt, aki határidőn túl nyújtja be a pályázatát.

 

Dr. Németh Zoltán

osztályvezető