INFORMÁCIÓ A TESTNEVELÉS ÓRÁKHOZ

on .

Kedves  Tanulók!

Az alábbiakban a testnevelés órák, a tömegsport foglalkozások rendjével kapcsolatos információkat olvashattok.

1.Testnevelés órai felszerelés:

   A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon a házirendben meghatározott sportruházat viselése kötelező.

  • fiúk:      fráteres fehér póló, rövid kék nadrág,    fehér zokni, tornacipő v. edzőcipő.
  • lányok: fráteres fehér póló, rövid fekete nadrág, fehér zokni, tornacipő v. edzőcipő.

Hideg idő esetén a szabadtéri órákhoz melegítő szükséges.
Mivel kicsengetés előtt 5 perccel elengedjük az osztályt, lehetőség van a tisztálkodásra. Így törülköző, szappan vagy tusfürdő is legyen a tornazsákban.

2. Felmentés, könnyített testnevelés:

Testnevelés órai részvétel alól a szülő kérheti, az orvos javasolhatja a felmentést, de a testnevelő dönti el, hogy megadja-e. A felmentést az óra előtti szünetben vagy órakezdéskor kell kérni.
Kisebb sérülések (rándulás, izomhúzódás, feltört sarok…) esetén könnyített testnevelés órán kell részt vennie a tanulónak.

A lányok egészségügyi probléma esetén könnyített testnevelésben részesülnek. Teljes felmentést csak kivételesen, indokolt esetben kapnak.
A felmentett tanulónak is meg kell jelennie a tornateremben az órán. Ez vonatkozik a délutáni testnevelés órákra is. Ettől eltérni csak a testnevelő tanár engedélyével lehet. Ha a tanuló délelőtt a tanítási órákon részt vett, de a délutáni testnevelés órára nem jön, azt minden esetben előre kell jelezni, ha ez nem történik meg, utólag igazolást nem fogadunk el.

3. A felszerelés hiánya:

Egy félévben maximum kétszer fordulhat elő az, hogy a felszerelés hiányzik. illetve eltér az előírttól. Ebben az esetben, ha szükséges a tanuló egyéni feladatot kap az órán. A 3. alkalommal szaktanári figyelmeztetésben részesül a tanuló. Az ezt követő alkalommal a házirendben meghatározott büntetési fokozat lép életbe (osztályfőnöki figyelmeztetés, intő…).

4. Heti öt testnevelés óra

A 2012/2013. tanévtől kezdve heti 5 testnevelés óra a kötelező. 
A mindennapos testnevelés 5 órájából 3 órát a délelőtti tanítási órák keretében tartunk „hagyományos” módon. 2 órát pedig alsó gimnáziumban a 6-7-ik, felső gimnáziumban pedig a 8-9-10-ik órában tartjuk.
A +2 testnevelés óra alól mentesíthető az a tanuló, aki:
- igazolja azt, hogy valamelyik sportegyesület igazolt sportolója és legalább heti 2 alkalommal edzésen vesz részt
- II/a gyógytestnevelési kategóriás (gyógy tortára és gyógy úszásra utalta az iskolaorvos)

- iskolai sportegyesület edzésein vesz részt.

A mentességet a tanév elején legkésőbb szeptember 10-ig lehet kérni.

Ezek után a tanuló félévig a besorolásán lehetőleg ne változtasson. A sportegyesületi foglalkozásokon való részvételt a tanuló edzésnaplójában igazoltatja. A tanuló az edzésnaplóját minden hónap első hetében köteles bemutatni a testnevelő tanárának, aki ellenőrzi az előző hónap edzéslátogatásait. A tanár aláírásával hitelesíti azt. Az edzésnaplóját a tanuló június hónap elején köteles a testnevelő tanárjának leadni. Amíg ezt nem teszi meg testnevelés tantárgyból nem lezárható.

A gyógytestnevelést kérők orvosi papírjaikat a tanév elején be kell, hogy mutassák. Amennyiben gyógytestnevelésre lesznek besorolva, nyilatkozniuk kell arról, hogy az iskolában vagy külső helyszínen járnak-e foglalkozásokra.

5. A tornaterem, a szertár, az udvar és az öltöző rendje:

  • A tornateremben és a kondicionáló teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Oda csak váltócipőben lehet belépni.
  • A szertárba csak engedéllyel lehet belépni. A szertárból kihozott szereket használat után a helyére vissza kell tenni.
  • Az öltöző tisztaságára a testnevelés órán részt vevő tanulók vigyázzanak, bármilyen hiba, probléma esetén azonnal értesíteniük kell a testnevelőket. 

Az öltözőben értéktárgyakat és pénzt csak saját felelősségére hagyhat a tanuló, eltűnése esetén az iskola, ill. a testnevelő nem vállal érte felelősséget. Ezen tárgyakat a tornateremben az erre kijelölt szekrényben lehet tárolni az óra során.

Az öltözőket a tanár vagy az erre kijelölt tanuló be kell, hogy zárja az óra idejére.

6. DSE működése:

Iskolánkban Diák sportegyesület működik, melynek az iskola valamennyi tanulója tagja.

A tagdíjból finanszírozzuk többek között délutáni sportfoglalkozások tartását, amelyek mindenki számára nyitottak. A versenyeken való részvétel költségeit (nevezési és bírói díjjak, városon kívüli utazási költségek, stb…). A testnevelés órákon is használt sportszerek vásárlását.

Szakosztályaink: kosárlabda. labdarúgás, röplabda.