Őszi érettségire történő jelentkezés

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Iskolánk nem kijelölt intézmény, így a 2021. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban NEM szervez érettségi vizsgát, ezért diákjaink más intézményben fognak tudni vizsgázni.

Ennek megszervezése iskolánk feladata, a helyszínről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

2021-ben az október-novemberi érettségi vizsga jelentkezési határideje:

2021. szeptember 6. (a vizsgaszabályzatban meghatározott jelentkezési határidő szeptember 5., ami 2021-ben vasárnapra esik, így a jelentkezési határidő 2021. szeptember 6.)

A jelentkezés módja:

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, melyet a tanulók számára biztosítunk. A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva helyben, a gimnáziumunk titkárságán kell leadni. A jelentkezéseket összegyűjtve intézményi szinten továbbítjuk majd a vizsgát szervező gimnáziumba.