Őszi érettségire történő jelentkezés

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A 2023. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban iskolánk vizsgaszervezésre kijelölt intézmény, így az őszi érettségi vizsgaidőszakban diákjaink helyben tudnak érettségizni.

2023-ban az október-novemberi érettségi vizsga jelentkezési határideje:

2023. szeptember 5kedd,

A jelentkezés módja:

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, melyet a tanulók számára biztosítunk az első tanítási napon. A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva a titkárságon kell leadni.

Osztályozó vizsga

Az érettségi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a diák tanulmányait lezárja az adott tárgyból, ezért osztályozó vizsgát kell tennie, amire külön jelentkezési lapon kell jelentkeznie. A jelentkezési lapot a tanulók számára szintén az első tanítási napon biztosítjuk.

Az osztályozó vizsgához tartozó jelentkezési lap leadásának határideje: szintén 2023. szeptember 5.