FELVÉTELI RANGSOR+ MÓDÓSÍTÓ LAP

on .

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

 

Az alábbi csatolmányokban található a felvételi eredmények rangsora és a keretszámok minden tagozatra.

Aki az adott keretszámon belül található, mindenképpen bekerül gimnáziumunkba.

A többiek felvétele  a Győri Központ áprilisi visszajelzése után lesz végleges.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy tanuló több rangsorban is szerepelhet (ha több tagozatot jelölt meg), de természetesen csak az egyik tagozatra juthat be, a többi listán felszabadul a helye.

A keresztjelentkezések miatt (többen más iskolába is felvételiztek), a keretszám alatti eredményeket elérőknek is van esélyük bekerülni. 

 

FONTOS TANÁCS (Sorrendcsere)

Ha jelen pillanatban a keretszám alatt van a gyermek, nem érdemes olyan iskolát előrébb venni (sorrendcserével), ahol látszólag esélyesebb a bekerülése  (jelenleg jobb helyen áll). 

A megjelölt iskolák között a sorrendcsere csak akkor ajánlott, ha a felvételin tapasztaltak alapján, vagy bármely más ok miatt szívesebben járna a gyermek iskolánkba  akkor is, ha esetleg más intézmény is felvenné.

Az esetleges sorrendcserét  a szülő kezdeményezi. (Postára adási határidő: márc. 20.)  Célszerű ajánlott elsőbbségi levélként küldeni. 

Az 5.- be jelentkező diákok esetében a csatolt  módosító lapon lehet a sorrendcserét beírni. Új iskolát már nem lehet ebben a fázisban a lapon megjelölni. A korábban beadott lapon szereplő iskolák és tagozatok közötti sorrend módósítható.

A 9- be jelentkező diákok az Általános iskolában kezdeményezhetik a módosító lap kitöltését!

 

 

 

SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS

on .

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

A csatolmányban található mindkét korcsoport számára a szóbeli vizsga napja és időpontja.

Kérjük, hogy a kiírt időpont előtt - az adminisztráció elvégzése miatt - 15 perccel  korábban jelenjenek meg az iskolában.

Kérjük, ha postán küldött be jelentkezési lapot, de nem érkezett meg hozzánk, telefonon jelezze az iskolatitkárságon. (46- 412-024) titkárság.

Minden vizsganap külön táblázatban van, de értelemszerűen csak azon a napon kell jönni, ahol a neve mellett egy (kezdési) időpont szerepel.

(pl. Kedd, 11:45). Minden tanuló a neki kijelölt időponttól kezdődően egymás után tudja le a szóbeli vizsgáit!

Amelyik tábláztaban csak a neve szerepel, de nincs időpont megadva, azon a napon NEM KELL JÖNNI!!

 

 

 

 

 

SZÓBELI FELVÉTELI BEOSZTÁS

on .

Tisztelt szülők, kedves felvételizők!

 

A  felvételi lapok postára adásának  határideje febr 15. (szerda).

Így a pontos beosztást minden diák esetében pénteken ( febr 17.) a honlapon lehet megtekinteni.

 

 

Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsgáról

on .

  • Az írásbeli vizsga január 21-én 10-órakor kezdődik. Regisztráció és gyülekezés: 9:30
  • Betegség esetén a pótló vizsga időpontja: 2017. január 26. 14:00 (ez esetben telefonos jelzést, és orvosi igazolást kérünk)
  • Az írásbeli vizsga feladatlapjai és megoldókulcsai a www.oktatas.hu  honlapon megtekinthetők (a Köznevelés / Középfokú felvételi eljárás címszó alatt) 2017. január 21-én 13 óra után
  • A kijavított dolgozatok megnézhetők és az értékelőlapok átvehetők  az iskola könyvtárában 2017. január 31-én munkaidőben (8-16 óra között). Esetleges észrevételt, a javítókulcstól való eltérés esetén, február 1-jén 16 óráig lehet benyújtani.
  • Az írásbeli eredményeket más módon nem tesszük közzé, értesítést nem küldünk.
  • Jelentkezés a továbbtanulásra: 2017. február 15-ig  – csatolandó az értékelő lap másolata, valamint a 8 évfolyamos képzésre jelentkezőknek a 4. osztályos félévi bizonyítvány másolata

(Jelentkezési lap, tanulói adatlap, hitoktatói/plébánosi ajánláshoz szükséges formanyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető: www.frater.hu / Tanulmányok /Beiskolázás )

  • A szóbeli meghallgatás időpontja:

a 8 évfolyamos képzésre 2017. február 21. (kedd), illetve február 25. (szombat),

a 4 évfolyamos képzésre 2017. február 20. (hétfő), illetve február 21. (kedd),


A pontos beosztásról az iskola honlapján keresztül tájékozódhatnak, külön értesítést nem küldünk.

Jelentkezési lap (8 évfolyamos képzés)

on .

Tisztelt szülők, kedves felvételizők!

A csatolmányban található jelentkezési lapot kell kitölteni és  személyesen ( titkárság) vagy postán eljuttatni az intézményünkbe. A tanulói adatlapot pedig Győrbe (a lapon található) címre kell beküldeni.

Az iskolánk OM kódja: 028992

A tanulmányi területet meghírdető feladatellátási hely kódja: 001

Cím: Fráter György Katolikus GImnázium és Kollégium 3525- Miskolc Városház tér 6.

A jelige megjelölése nem kötelező, ennek hiányában az eredményeket az OM azonosító segítségével tudják megtekinteni.

Aki nyelv ( angol / német) tagozatra is jelentkezik, mindenképpen ajánljuk, hogy a 2. helyen jelölje meg az iskolánk általános tantervű képzését is. Így az esetlegesen gyengébb nyelvi felvételi esetén is marad esélye a tanulónak, hogy az általános tantervű képzésen is foigyelmbe vegyük a rangsorolásnál.

Felvételi információk

on .

Tisztelt szülők, kedves felvételizők!


Az alábbi csatolmányban található a beiskolázási tájékoztató..Ebben a dokumentumban található a nyolc és négy évfolyamos képzésünk leírása, a tagozatok és a felvételi pontszámítás. Kérdés esetén a 412- 024 ( igh roda) tudunk segítséget nyújtani.  

További jó felkészülést kívánunk!

IGAZGATÓSÁG

Írásbeli vizsga jelentkezési lap

on .

Kedves felvételizők, tisztelt szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2017. jan. 21-én ( szombat 10:00) kerül sor.

Ehhez a csatolmányban található jelentkezési lapot kell kitölteni és legkésőbb dec. 9-ig az iskolába eljutattni. (személyesen vagy postán)

A kitöltött lapokat szombatonként is le lehet adni az órát tartó kollégáknál.

Néhány információ a kitöltéshez:

1. A tanuló oktatási száma: a diákigazolványán megtalálható

2. Iskolánk om azonosítója: 028992 ( Fráter György Kat. Gimnázium és Kollégium

Miskolc Város ház tér 6.

3. Mindkét tárgyból ( matematika + magyar) be kell jelölni a jelentkezést.

Bármely kérdés esetén az iskolában 412-024 ( titkárság / igh iroda) tudunk segítséget nyújtani.

Mindenkinek további jó felkészülést kívánunk!

Fontos időpontok

on .

1. A központi felvételi vizsgára való jelentkezési lap beadása a gimnáziumba: 2016. december 9.

2.Írásbeli felvételi vizsga az 5. + a 9. évfolyamra jelentkezőknek ( magyar nyelv + matematika): 2017. január 21.(szombat) 10:00

3.Betekintési lehetőség: 2017. január 31. 8:00-16:00

4.Értékelő lapok (Központi írásbeli) átvétele:2017. február 9.

5.Jelentkezési lapok beérkezése:2017. február 15. (szerda)


Szóbeli felvételi: 
5. osztályba jelentkezők: 2017.február 21+25.(kedd +szombat)

9. osztályba jelentkezők:2017.február 20.-21.(hétfő+ kedd)

Tartalék nap: betegség esetén: febr. 28. (kedd)