1szazalek banner 470x75px

Lelkigyakorlat

on .

A Fráteres diákok idei lelkigyakorlata a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülés és a Ternyák Csaba érsek atya által meghirdetett teremtésvédelem témakörére épült. Az Oltáriszentség alapanyaga a kenyér és a bor, amiből a szentmise során Isten teremtő szavára Krisztus Teste és Vére keletkezik. Alapanyag nélkül nincs mit átváltoztatni, nincs szentmise. Ennek analógiájaképpen velünk is akkor tud mit kezdeni Isten, akkor tudja megszentelni életünket, ha teljes egészséges a testünk és a lelkünk. Ahhoz hogy fel tudjuk ajánlani magunkat, először birtokolni kell magunkat, rendelkezni azzal, akik vagyunk. Ebben nyújtottak számunkra segítséget előadóink, akik a keresztény élet, a testi-lelki egészség oldalát világították meg más-más megközelítésben.

Az V-VI. évfolyamosok forgószínpadában szerepelt éneklés, amely a szentmisére készítette fel a gyerekeket és megismertette velük a taizéi lelkiséget. A kézműveskedés során leporellót formáztak, amely egyik irányból Krisztus arcát, a másikból pedig az Oltáriszentséget láttatja. A gyerekek dramatikus módon fölelevenítették Jézus utolsó vacsorai szavait és tetteit, valamint egy számukra készült lelkitükör is segítette őket szentgyónásuk elvégzésében.

A VII-VIII. évfolyam diákjai részt vettek egy egészségórán, ahol az étkezés és az életvitel egészégükre gyakorolt hatásairól hallottak. Az Eukarisztiáról szóló élménypedagógiai foglalkozás mellett Jézus élőhelyét bemutató szentföldi beszámoló és lelkiismeret-vizsgálati szempontok is rendelkezésükre álltak.

A IX. évfolyam a Katolikus Karitasz RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata és a Laurus Alapítvány előadóitól játékos formában nyertek ismereteket a szenvedélybetegségek, különösen a kábítószer hatásairól és egy filmet tekintettek meg.

A X-esek lány és fiú csoportra osztva töltötték a négy órát. A lányok a Ciklus-show kereteiben a női test működéséről tanultak, míg a fiúk a TeenStar program által kidolgozott férfi-képet vették szemügyre interaktív formában.

A végzős XII. évfolyam a XI-esekkel együtt szintén két csoportban (fiú és lány) találkoztak a délelőtt folyamán a budapesti Testteo-s csapattal, akik Szent II. János Pál pápa tanítása és körlevele alapján azon elmélkedtek mit is jelent az, hogy testben lettünk teremtve, mi Isten akarata a szexualitással életünkben. Mindehhez a Bibliát, a pápa tanítását és saját tanúságtételeiket hívták segítségül.

A sokszínű és értékes lelkigyakorlat végén közös szentmisén vett részt mind a 600 diák és a tantestület iskolánk aulájában. A szentmisén diákjaink taizéi zenekara és énekegyüttese szolgált Salai Szabolcs atya vezetésével.

 

 DSC04915

Egészségnap

on .

A Semmelweis Egészségverseny keretében iskolánk csapata egészségnapot szervezett.
Köszönjük az együttműködést!

 

A csapat tagjai:
Filipkó Krisztina 10.a, Csipkó Panna 9.a, Herczeg Márton 9.a, Zentai Petra 9.c, Tóth Réka 9.c

 

Egészségnap