Iskolánk védőszentjének ünnepe 2020.október 8.

on .

Minden év október 8-án Magyarok Nagyasszonya, iskolánk védőszentjének ünnepén lelki napot tartunk iskolánk diákjainak.

Ebben a tanévben az alsó évfolyamok táncos dicsőítésen vettek részt a tornateremben Labantné Cservenyák Katalin tanárnő, valamint Dorgai Dorina és Tárkányi Melitta 12. évfolyamos diákok vezetésével. A kézműves foglalkozáson különböző rajzos technikákkal az örvendetes és a dicsőséges rózsafüzér titkait járták körül és készítették el. Ezeket Gábor atya a napot lezáró Szentmisén megáldotta. Az elkészült alkotásokból Gimnáziumunk aulájában egy mini kiállítást rendeztünk.

A felsős gimnazisták önismereti-, élmény- és templompedagógiai, valamint életvédelmi foglalkozáson vettek részt Biczó Balázsné Emese néni, Martonné Fekete Rita és Labantné Cservenyák Katalin tanárnők vezetésével. Svidróné Grallert Marianna tanárnő pedig a Szentföldre „vitte el” a gyerekeket egy előadás keretében. A 8. és a 11. évfolyamos diákjaink zarándokoltak. A kisgimnazisták Ft. Kovács József atya vezetésével keresztutat jártak a Kálvárián, a nagygimnazisták pedig a Mária út egy szakaszát járták és elmélkedték végig.

Minden kollégának köszönjük az aktív közreműködést iskolánk védőszentjének ünnepén!

Szolgálatot teljesítő kollégák beszámolói

Ft. Holló Gábor

A lelki napon lehetőségem nyílt arra, hogy a 12. évfolyamos diákokkal szentségimádást végezzek az iskola kápolnájában. Az egy-egy órás imaalkalmak egy buzdítással és rövid bevezető ismertetéssel kezdődtek, hogy mi is történik akkor, amikor a szentségi Jézus jelenlétében időzünk, mire figyeljünk, és hogyan legyünk jelen az Úr számára, hogy Ő meg tudjon szólítani bennünket. A szentségkitétel után gitárral kísért dicsőítő dalokkal és vezetett imákkal igyekeztünk megnyílni Isten szeretetének. Az alkalmak alatt, valamint azok után is az volt a határozott érzésem, hogy a jelenlévők közül többen valóban át tudták magukat adni a szentségi jelenlétnek, és megtapasztalták azt a csodát, hogy Jézus Krisztus ma is élő, tevékeny és képes a bensőnket eltölteni a belőle fakadó örömmel, békével és reménységgel.

Ft. Salai Szabolcs

A zarándoklat életünk része: nemcsak helyben és térben történő változtatásról van szó, hanem lelki átalakulásról, megújulásról is. Így indultunk el a 11. évfolyammal Mária énekeket énekelve a szemerkélő esőben a Fráterből Görömbölyre, felajánlva a különböző élethelyzeteket és szándékokat a szívünkben. Ahhoz, hogy egy zarándoklat révbe érjen, szükséges hozzá a jó Isten kegyelme és a zarándokok összetartása is. Így volt ez most is: köszönet azoknak a fiataloknak akik, a keresztet felváltva vitték elől vagy a láthatósági mellényt viselő diákoknak, akik a kereszteződésekben segítették zarándok csapatunk gondtalan áthaladását. Az elmélkedésekben bátorítást kaptunk arra, hogy habár háborog olykor körülöttünk vagy lelkünkben is a világ, de Isten mint jó tervező erősnek és képesnek teremtett meg minket arra, hogy ezekben a nehéz helyzetekben bátrak és reményteljesek maradjunk, hisz ő velünk van, ha mi ezt igazán akarjuk, és ha Őt választjuk életünk mozgatórugójának. Kívánom mindnyájunknak, hogy a nehéz napokon is Istenfélő szeretetében megmaradjunk, és Vele együtt igaz céljainkba érjünk!

Nt. Fórizs István

A 11. évfolyam tanulóival gyalogos zarándoklaton vettünk részt. Reggel 8 órakor Ft. Holló Gábor atya és Ft. Salai Szabolcs atya áldásával indultunk a zarándoklatra az iskola kápolnájából. Az első állomás a Miskolc-Avasi Református Templom volt, ahol rövid templomismertetőt és áhítatot tartottunk. Innen az Avasi kilátó felé folytattuk utunkat, majd a hegyről már lefelé ereszkedtünk a Hejőcsabai Görögkatolikus kápolnához, amit Dorcsinec László mutatott be kiemelve a görögkatolikus sajátosságokat.

Végül a görömbölyi római katolikus templomba mentünk, ahol a zarándoklatot szentmisével zártuk Ft. Tóth István atya szolgálatával.

Biczó Balázsné Emese

A lelki napon a 11.C osztály tanulóival az életvédelem témakörén belül a következő kérdésekre kerestük a választ: az embrió az első pillanattól fogva önszerveződő, folyamatosan fejlődő élőlénynek tekinthető-e? Az ember élete a fogantatás pillanatában kezdődik-e? Személynek tekinthető-e az embrió, vannak-e jogai?

Majd röviden áttekintettük a különböző fogamzásgátlószerek hatásmechanizmusát. Kitértünk a természetes családtervezési módszerek adta lehetőségek fontosságára.

Személyes történeteken keresztül kaptunk betekintést olyan döntésekbe, ahol a válsághelyzet ellenére az anya elfogadta, „igen”-t mondott a gyermekre, akit Isten mint ajándékot bízott rá. A foglalkozás végén megérkeztünk Mária istenanyaságához. Mária „legyen”-je, a hit legtisztább „igen”-je. Mária igenje által született a Gyermek.

Medveczky Krisztián

Lelki napunk egyik állomása a Fráter-terem volt, ahol 12. évfolyamos tanulóink a kedvelt közösségi alkalmazások adatvédelmi szabályairól szóló interaktív beszélgetésen vettek részt. A beszélgetés során a résztvevők elmondása szerint sok olyan új információt szerezhettek, amelyek fényében körültekintőbben használják a jövőben ezeket a nap mint nap alkalmazott programokat, és körültekintőbbek lesznek személyes adataik védelmével kapcsolatban.

DSC03000 COLLAGE