IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEK ( 6+ 8. oszt)

on .

Kedves diákok, tisztelt szülők!

 Az Oktatási Hivatal minden évben idegen nyelvi mérést szervez 6. és 8. évfolyamos tanulók számára angol és német nyelvből.  Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.   A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat. 
 A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1‐es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. Azidegen nyelvi méréstesztfüzetei két részből állnak: olvasottszöveg értését és hallottszöveg értését mérő feladatokból.  
 
Gyermekük eredményéről a mellékelt táblázatból, a kiosztott kódok alapján tájékozódhatnak.