Iskolánk védőszentjének ünnepe 2020.október 8.

on .

Minden év október 8-án Magyarok Nagyasszonya, iskolánk védőszentjének ünnepén lelki napot tartunk iskolánk diákjainak.

Ebben a tanévben az alsó évfolyamok táncos dicsőítésen vettek részt a tornateremben Labantné Cservenyák Katalin tanárnő, valamint Dorgai Dorina és Tárkányi Melitta 12. évfolyamos diákok vezetésével. A kézműves foglalkozáson különböző rajzos technikákkal az örvendetes és a dicsőséges rózsafüzér titkait járták körül és készítették el. Ezeket Gábor atya a napot lezáró Szentmisén megáldotta. Az elkészült alkotásokból Gimnáziumunk aulájában egy mini kiállítást rendeztünk.

A felsős gimnazisták önismereti-, élmény- és templompedagógiai, valamint életvédelmi foglalkozáson vettek részt Biczó Balázsné Emese néni, Martonné Fekete Rita és Labantné Cservenyák Katalin tanárnők vezetésével. Svidróné Grallert Marianna tanárnő pedig a Szentföldre „vitte el” a gyerekeket egy előadás keretében. A 8. és a 11. évfolyamos diákjaink zarándokoltak. A kisgimnazisták Ft. Kovács József atya vezetésével keresztutat jártak a Kálvárián, a nagygimnazisták pedig a Mária út egy szakaszát járták és elmélkedték végig.

Minden kollégának köszönjük az aktív közreműködést iskolánk védőszentjének ünnepén!

Szolgálatot teljesítő kollégák beszámolói

Ft. Holló Gábor

A lelki napon lehetőségem nyílt arra, hogy a 12. évfolyamos diákokkal szentségimádást végezzek az iskola kápolnájában. Az egy-egy órás imaalkalmak egy buzdítással és rövid bevezető ismertetéssel kezdődtek, hogy mi is történik akkor, amikor a szentségi Jézus jelenlétében időzünk, mire figyeljünk, és hogyan legyünk jelen az Úr számára, hogy Ő meg tudjon szólítani bennünket. A szentségkitétel után gitárral kísért dicsőítő dalokkal és vezetett imákkal igyekeztünk megnyílni Isten szeretetének. Az alkalmak alatt, valamint azok után is az volt a határozott érzésem, hogy a jelenlévők közül többen valóban át tudták magukat adni a szentségi jelenlétnek, és megtapasztalták azt a csodát, hogy Jézus Krisztus ma is élő, tevékeny és képes a bensőnket eltölteni a belőle fakadó örömmel, békével és reménységgel.

Ft. Salai Szabolcs

A zarándoklat életünk része: nemcsak helyben és térben történő változtatásról van szó, hanem lelki átalakulásról, megújulásról is. Így indultunk el a 11. évfolyammal Mária énekeket énekelve a szemerkélő esőben a Fráterből Görömbölyre, felajánlva a különböző élethelyzeteket és szándékokat a szívünkben. Ahhoz, hogy egy zarándoklat révbe érjen, szükséges hozzá a jó Isten kegyelme és a zarándokok összetartása is. Így volt ez most is: köszönet azoknak a fiataloknak akik, a keresztet felváltva vitték elől vagy a láthatósági mellényt viselő diákoknak, akik a kereszteződésekben segítették zarándok csapatunk gondtalan áthaladását. Az elmélkedésekben bátorítást kaptunk arra, hogy habár háborog olykor körülöttünk vagy lelkünkben is a világ, de Isten mint jó tervező erősnek és képesnek teremtett meg minket arra, hogy ezekben a nehéz helyzetekben bátrak és reményteljesek maradjunk, hisz ő velünk van, ha mi ezt igazán akarjuk, és ha Őt választjuk életünk mozgatórugójának. Kívánom mindnyájunknak, hogy a nehéz napokon is Istenfélő szeretetében megmaradjunk, és Vele együtt igaz céljainkba érjünk!

Nt. Fórizs István

A 11. évfolyam tanulóival gyalogos zarándoklaton vettünk részt. Reggel 8 órakor Ft. Holló Gábor atya és Ft. Salai Szabolcs atya áldásával indultunk a zarándoklatra az iskola kápolnájából. Az első állomás a Miskolc-Avasi Református Templom volt, ahol rövid templomismertetőt és áhítatot tartottunk. Innen az Avasi kilátó felé folytattuk utunkat, majd a hegyről már lefelé ereszkedtünk a Hejőcsabai Görögkatolikus kápolnához, amit Dorcsinec László mutatott be kiemelve a görögkatolikus sajátosságokat.

Végül a görömbölyi római katolikus templomba mentünk, ahol a zarándoklatot szentmisével zártuk Ft. Tóth István atya szolgálatával.

Biczó Balázsné Emese

A lelki napon a 11.C osztály tanulóival az életvédelem témakörén belül a következő kérdésekre kerestük a választ: az embrió az első pillanattól fogva önszerveződő, folyamatosan fejlődő élőlénynek tekinthető-e? Az ember élete a fogantatás pillanatában kezdődik-e? Személynek tekinthető-e az embrió, vannak-e jogai?

Majd röviden áttekintettük a különböző fogamzásgátlószerek hatásmechanizmusát. Kitértünk a természetes családtervezési módszerek adta lehetőségek fontosságára.

Személyes történeteken keresztül kaptunk betekintést olyan döntésekbe, ahol a válsághelyzet ellenére az anya elfogadta, „igen”-t mondott a gyermekre, akit Isten mint ajándékot bízott rá. A foglalkozás végén megérkeztünk Mária istenanyaságához. Mária „legyen”-je, a hit legtisztább „igen”-je. Mária igenje által született a Gyermek.

Medveczky Krisztián

Lelki napunk egyik állomása a Fráter-terem volt, ahol 12. évfolyamos tanulóink a kedvelt közösségi alkalmazások adatvédelmi szabályairól szóló interaktív beszélgetésen vettek részt. A beszélgetés során a résztvevők elmondása szerint sok olyan új információt szerezhettek, amelyek fényében körültekintőbben használják a jövőben ezeket a nap mint nap alkalmazott programokat, és körültekintőbbek lesznek személyes adataik védelmével kapcsolatban.

DSC03000 COLLAGE

JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND

on .

Kedves Szülők!

A koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése érdekében a következő eljárásrend lép életbe Gimnáziumunkban 2020. október 1-jétől.

Kérjük a szülőket, hogy írásban küldjenek tájékoztatást (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), amennyiben gyermeküknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Fontos változás 2020. október 1-től: az országos óvintézkedéseknek megfelelően iskolánkba csak testhőmérséklet-mérés után léphet be valamennyi diák és dolgozó.

A maszk használata a közösségi terekben és október 1-től a tantermekben is kötelező. Kivételt képez a testnevelés óra és az udvar.

Az EMMI által kiadott intézkedési terv javaslatait követve, az alábbiakban foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket.

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról a szülők értesítést kapnak.

  • A tanulók 2020. szeptember 1-jén tájékoztatást kaptak az iskolában érvényben levő egészségvédelmi intézkedésekről és szabályokról (kisfilm és szóbeli tájékoztatás formájában).
  • Az iskola dolgozói megismerték az EMMI által kiadott eljárásrendet, illetve az iskola saját eljárásrendjét.
  • Az iskola helyiségeinek és használati eszközeinek teljes körű fertőtlenítése megtörtént a tanév kezdete előtt
  • Az intézménybe csak egészséges diák és dolgozó léphet be.
  • A szülők a hivatalos ügyeket telefonon, illetve e-mailen intézzék!
  • Az őszi úszásoktatás szünetel.
  • A délutáni (nem tanórai) sportfoglalkozások, valamint az iskolai kórusok próbái átmenetileg szünetelnek.
  • Az intézménybe csak szájat és orrot eltakaró maszkban, kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés után lehet belépni.

Miskolc, 2020. október 1.

TÁJÉKOZTATÁS TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉSRŐL

on .

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az országos tisztifőorvos 2020. szeptember 30-án meghatározta az intézménybe történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét és a testhőmérséklet-mérést követő eljárásrendet.

Az országos tisztifőorvos határozatának értelmében:

Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot.

Azt a kiskorú tanulót, akinek az intézménybe való belépéskor a testhőmérséklete 37,8 °C, a többi tanulótól el kell különíteni, és a testhőmérséklet mérését tizenöt (15) perc elteltével meg kell ismételni.

Amennyiben a megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a értelmében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy (az ott foglalkoztatott, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy), illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

Nagykorú tanuló esetén is értesítjük a szülőt vagy a törvényes gondviselőt.

Figyeljünk egymásra!

Miskolc, 2020. október 1.

Molnár Tünde
igazgató sk.

FELVÉTELI ELJÁRÁS, TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁS

on .

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A jelenlegi vírushelyzet mindenkit hatalmas kihívások elé állított, sajnos mi sem tudjuk megtartani a szokásos tehetséggondozó foglalkozásunkat.

A felvételi eljárással kapcsolatban minden információt igyekszünk megosztani iskolánk honlapján.

A központi írásbeli felvételire segítséget jelenthet az elmúlt évek feladatsorainak áttanulmányozása, megoldása. Ezek a feladatsorok az alábbi linken érhetőek el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2020/2021. tanévben ezen a linken érhetőek el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/beiskolazas_feladatok_idopontok

Tehetséggondozó foglalkozás

on .

Tisztelt érdeklődők!

Sajnálattal tudatjuk, hogy a járványhelyzet miatt idén a tehetséggondozó foglalkozásokat nem tudjuk megtartani.

Megértésüket köszönjük!

ADATFELMÉRÉS- SZÜLŐI NYILATKOZAT

on .

Tisztelt Szülők!

Az iskolában fel kell mérni a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámát, valamint azokat, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.  Kérjük, hogy a csatolmányban található nyilatkozatot kitöltve küldjék be gyermekükkel az iskola titkárságára, a szükséges határozatokkal együtt.

Együttműködésüket köszönjük!

Csatolmányok:
Download this file (Nyilatkozat.pdf)Nyilatkozat.pdf201 kB

Veni Sancte 2020

on .

A helyszín változott , de a cél, az ünnepélyes jelleg megmaradt. A kialakult járványügyi helyzetben ezúttal intézményünkben vettünk részt újult reményekkel és az Úr áldását kérve a tanévnyitón. Ft. Holló Gábor , új iskolalelkészünk az aulában celebrált szentmisét, melyen az idei évben közösségünkhöz csatlakozó 5. és 9. évfolyamosok vettek részt. A felsőbb évfolyamos diákok, a tantestület tagjai és az intézmény dolgozói pedig a tantermekben a digitális technika segítségével  kapcsolódtak be a szentmisébe. Ft. Dr.Ternyák Csaba érsek atya egyházmegyei tanévnyitón elhangzott  ünnepi beszédét szintén online közvetítés formában hallgattuk meg.

Gimnáziumunk pedagógusai, dolgozói, diákjai és a mögöttük álló szülők nevében kérjük: Jöjj, Szentlélek, adj erőt, kitartást az idei tanév feladataihoz, kihívásaihoz

 

DSC02683 COLLAGE